Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (222)