Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) (224)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής, και διοικητικών επιστημών.

Με αυτό το υπόβαθρο, οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά το πέρας των σπουδών τους είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση – διαχείριση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά Μαθηματικά
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθηματική Ανάλυση
Μηχανολογικός Σχεδιασμός
Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς
Γενική Φυσική

2ο Εξάμηνο

Πιθανότητες και Στατιστική
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
Δομημένος Προγραμματισμός
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ερευνητική Μεθοδολογία

3ο Εξάμηνο

Τεχνολογία Υλικών
Σχεδιασμός Προϊόντων
Μετάδοση Θερμότητας
Μηχανική (Στατική)
Μάρκετινγκ
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό Χειμερινού

4ο Εξάμηνο

Διαφορικές Εξισώσεις
Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Πληροφοριακά Συστήματα
Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών)
Συστήματα Παραγωγής
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό Εαρινού

5ο Εξάμηνο

Βιομηχανικό και Τεχνολογικό Μάρκετινγκ
Ηλεκτρικές Μηχανές
Ρευστομηχανική
Τεχνολογίες Παραγωγής
Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική)
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό Χειμερινού

6ο Εξάμηνο

Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών
Ηλεκτρονική
Μηχανολογικός Σχεδιασμός ΙΙ
Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό Εαρινού

7ο Εξάμηνο

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Μηχανοτρονική
Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό Χειμερινού

8ο Εξάμηνο

Ρομποτική
Περιβαλλοντική Μηχανική
Τεχνολογική Οικονομική
Συστήματα Μετάδοσης Κίνησης
Υπολογιστική Νοημοσύνη & Μηχανική Μάθηση
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό Εαρινού

9ο Εξάμηνο

Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Θεωρία Αποθεμάτων
Ρευστοδυναμικές Μηχανές
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Νοητική Εργονομία & Διαδραστικός Σχεδιασμός
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό
Κατ’ επιλογήν Yποχρεωτικό

10ο Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Χειμερινών Εξαμήνων

Αλγοριθμικές Μέθοδοι Βελτιστοποίησης
Ανάλυση Δεδομένων
Αναλυτική Μεγάλων Δεδομένων
Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός
Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων
Βάσεις Δεδομένων
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί
Ευφυή Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής
Θερμικές Μηχανές
Θεωρία Γράφων
Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Πρακτική Άσκηση
Στοιχεία Δικαίου & Τεχνικής Νομοθεσίας
Στοχαστικές Διεργασίες
Στρατηγικός Προγραμματισμός
Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα Εαρινών Εξαμήνων

Αριθμητική Ανάλυση
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί
Διαχείριση Κινδύνων Έργων
Διαχείριση Ασφάλειας και Υγιεινής της Εργασίας
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Διοικητική Λογιστική
Δυναμικός Προγραμματισμός
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
Έλεγχος Ποιότητας
Έρευνα Αγοράς
Πρακτική Άσκηση
Προσομοίωση
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Σχεδιασμός με τη Βοήθεια Υπολογιστών
Σχεδιασμός Υπηρεσιών
Τεχνητή Όραση
Τεχνολογία Υλικών ΙΙ