Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (610)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνδυάζει γνώσεις μαθηματικών, φυσικών και ανθρωπιστικών επιστημών, συστημάτων παραγωγής, επιχειρησιακής έρευνας, πληροφοριακών συστημάτων, εφαρμοσμένης οικονομικής, και διοικητικών επιστημών.

Με αυτό το υπόβαθρο, οι απόφοιτοι του Τμήματος μετά το πέρας των σπουδών τους είναι οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν ως κύρια δραστηριότητά τους την ενασχόληση με την τεχνολογία της παραγωγής και τη διοίκηση – διαχείριση των μονάδων παραγωγής είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα και Διακριτά Μαθηματικά
Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
Μαθηματική Ανάλυση I
Μηχανολογικός Σχεδιασμός Ι
Συστήματα Διοίκησης για Μηχανικούς
Γενική Φυσική

2ο Εξάμηνο

Πιθανότητες και Στατιστική
Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
Δομημένος Προγραμματισμός
Επιχειρησιακή Έρευνα
Ερευνητική Μεθοδολογία

3ο Εξάμηνο

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++
Σχεδιασμός Προϊόντων
Μετάδοση Θερμότητας
Μηχανική Ι (Στατική)
Μάρκετινγκ
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (1)

4ο Εξάμηνο

Διαφορικές Εξισώσεις
Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Μηχανική ΙΙ (Αντοχή Υλικών)
Πληροφοριακά Συστήματα
Συστήματα Παραγωγής
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

5ο Εξάμηνο

Μηχανική ΙΙΙ (Δυναμική)
Ρευστομηχανική
Τεχνολογία Παραγωγής Ι
Ηλεκτρικές Μηχανές
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
Μετάδοση Θερμότητας

6ο Εξάμηνο

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών
Ηλεκτρονική
Βιομηχανικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Βιομηχανικό και Τεχνολογικό Μάρκετινγκ
Τεχνολογία Παραγωγής ΙΙ
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (1)

7ο Εξάμηνο

Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Μηχανοτρονική
Συστήματα Στήριξης Αποφάσεων
Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Διοίκηση Πληροφοριακών Συστημάτων
Μάρκετινγκ

8ο Εξάμηνο

Ρομποτική
Περιβαλλοντική Μηχανική
Θεωρία Αποθεμάτων
Τεχνολογική Οικονομική
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (3)

9ο Εξάμηνο

Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων
Ολοκληρωμένα Συστήματα Βιομηχανικής Πληροφορικής
Τεχνολογική Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό (4)

10ο Εξάμηνο

Διπλωματική Εργασία

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικά Μαθήματα

Θεωρία Γράφων
Βάσεις Δεδομένων
Ανάλυση Δεδομένων
Διαχείριση Ασφαλείας και Υγιεινής της Εργασίας
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Ευφυή Συστήματα Βιομηχανικής Παραγωγής
Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά και Αυτοματισμοί
Στρατηγικός Προγραμματισμός
Προσομοίωση
Θερμικές Μηχανές
Στρατηγικό Μάρκετινγκ
Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών
Αξιοπιστία και Συντήρηση Τεχνολογικών Συστημάτων
Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων με τη Χρήση Υπολογιστών
Αναγνώριση Προτύπων
Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση
Αριθμητική Ανάλυση
Στοχαστικές Διεργασίες
Διοικητική Λογιστική
Δυναμικός Προγραμματισμός
Υπολογιστική Νοημοσύνη
Έλεγχος Ποιότητας
Έρευνα Αγοράς
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Τεχνητή Όραση
Εργονομία
Σχεδιασμός με τη Βοήθεια Υπολογιστών (CAD)
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Επιστημονικοί Υπολογισμοί
Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι