Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (610)