Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1624)

Το Τμήμα Μηχανικών παραγωγής & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2019 καθώς αποτελεί συνένωση των τμημάτων Μηχανικών Αυτοματισμού και του τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων.

Ο απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης μαθαίνει να σχεδιάζει, να υλοποιεί, να βελτιώνει και να διαχειρίζεται συστήματα που αποτελούνται από ανθρώπους, υλικά, εργαλεία, μηχανές και οικονομικούς πόρους για τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Το βασικό πλεονέκτημα των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, είναι η ευρεία εκπαίδευση που αποκτούν σε θέματα τεχνολογιών πληροφορικής και συστημάτων αυτόματου ελέγχου, ηλεκτρονικής και μηχανοτρονικής, πράγμα που τους καθιστά ικανούς να εργαστούν στην βιομηχανία, στον τομέα των υπηρεσιών και στην εκπαίδευση καθώς επίσης να συνεχίσουν τις σπουδές σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης.

-Βιομηχανία & Εκπαίδευση: Η πλειοψηφία των αποφοίτων απασχολούνται στην βιομηχανία και στον τομέα των υπηρεσιών όπου αποδεικνύεται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσής τους, ενώ ένας σημαντικός αριθμός αποφοίτων απασχολούνται ως καθηγητές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

-Μεταπτυχιακές Σπουδές & Έρευνα: Το βαθύ θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο που αποκτάται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, τους επιτρέπει να συμμετέχουν ως βοηθοί έρευνας σε Πανεπιστήμια ή ερευνητικά ιδρύματα και να συνεχίσουν τις σπουδές τους για την απόκτηση μεταπτυχιακού (MSc) ήδιδακτορικού (PhD) σε θέματα Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Ρομποτικής και Μηχανικής Υπολογιστών.

Website