Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1624)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (ΔΙΠΑΕ) είναι 10 εξάμηνα, εκ των οποίων 9 εξάμηνα παρακολούθησης μαθημάτων και 1 εξάμηνο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 43 υποχρεωτικά μαθήματα και 14 επιλογής, ένα σύνολο 57 μαθημάτων που θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς ο κάθε φοιτητής προκειμένου να πάρει το πτυχίο του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης απαιτεί:

  • Επιτυχή ολοκλήρωση των 43 υποχρεωτικών μαθημάτων.
  • Ολοκλήρωση της διπλωματικής εργασίας.

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική είναι επιλεγόμενο μάθημα στο νέο τμήμα και η πτυχιακή είναι αναβαθμισμένη ως διπλωματική εργασία.

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών έχει σκοπό να δώσει τη δυνατότητα στους φοιτητές του τμήματος Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, οι οποίοι θα είναι τα μελλοντικά επιχειρηματικά στελέχη της ελληνικής οικονομίας να κατανοήσουν καλύτερα τα θέματα με τα οποία ασχολούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο πανεπιστήμιο και να έχουν έτσι πληρέστερη κατάρτιση.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Γραμμική Άλγεβρα και Θεωρία Μιγαδικών
Φυσική
Στατική
Τεχνική Σχεδίαση
Εισαγωγή Στην Επιστήμη των Η/Υ
Μαθηματικός Λογισμός
Αγγλική Ορολογία

2ο Εξάμηνο

Τεχνολογία Υλικών
Προγραμματισμός για Μηχανικούς
Ηλεκτρικά Κυκλώματα
Δυναμική
Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Φιλοσοφία της Τεχνολογίας
Ηλεκτροτεχνικά Υλικά
Ιστορία Πολιτισμού και Τεχνολογίας
Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών

3ο Εξάμηνο

Αριθμητική Ανάλυση
Ηλεκτρονικά Συστήματα
Αντοχή Υλικών
Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
Μηχανουργική Τεχνολογία

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Βιομηχανική Υγιεινή και Ασφάλεια
Κοινωνία Πληροφορίας και 4η Βιομηχανική Επανάσταση
Ειδικά Θέματα Φυσικής

4ο Εξάμηνο

Στοιχεία Μηχανών
Θεωρία Μετασχηματισμών και Συστημάτων
Μετρολογία-Έλεγχος ποιότητας
Ρευστομηχανική
Συστήματα Παραγωγής

Μαθήματα Επιλογής (1 από τα παρακάτω)
Μικροηλεκτρομηχανικά Συστήματα
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα
Διαχείριση Αξιοπιστίας στο Διαδίκτυο των πραγμάτων

5ο Εξάμηνο

Μηχανικές Διαμορφώσεις
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Ηλεκτρικές Μηχανές & Συστήματα Οδήγησης Κινητήρων
Βάσεις και Δομές Δεδομένων

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Μη Καταστροφικοί Έλεγχοι
Ενσωματωμένα Συστήματα
Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
Γενικευμένη Θεωρία Συστημάτων
Αεροδυναμική
Στοιχεία Μηχανών ΙΙ
Υδραυλικά και Πνευματικά Συστήματα
Λογισμικά για Μηχανικούς
Συστήματα Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίων

6ο Εξάμηνο

Μετάδοση Θερμότητας
Τεχνολογική Μέθοδος Σχεδιασμού και CAD-CAM-CAE
Προγραμματιζόμενοι Ελεγκτές και Εποπτικά Συστήματα
Επιχειρησιακή Έρευνα

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου ΙΙ
Βιομηχανική Πληροφορική
Ηλεκτρικές Μηχανές & Συστήματα Oδήγησης Kινητήρων ΙΙ
Τριβολογία
Ηλεκτρικά Συστήματα Οχημάτων
Βιομηχανικά Δίκτυα
Τεχνολογία Συγκολήσεων
Σήματα Πληροφορία και Επικοινωνία
Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα και εφαρμογές

7ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας: Μίκρο-Μάκρο οικονομία
Θερμικές Μηχανές
Τεχνολογία Οχημάτων
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Νανοτεχνολογία
Φυσικοχημικές Διεργασίες
Ενεργειακά Ηλεκτρονικά Συστήματα & Εξοικονόμηση Ενέργειας
Τεχνικές Βελτιστοποίησης
Προηγμένος Έλεγχος Ηλεκτρικών Μηχανών
Ηλεκτρονικά Συστήματα Οχημάτων
Συστήματα Aυτομάτου Eλέγχου ΙΙΙ

8ο Εξάμηνο

Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Συστημάτων
Ασύρματα Συστήματα και Δίκτυα
Μικροϋπολογιστές στην Παραγωγή
Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
Εργαλειομηχανές CNC

Μαθήματα Επιλογής (2 από τα παρακάτω)
Logistics και Μεταφορές
Έλεγχος Διεργασιών
Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων
Οχήματα εκτος Δρόμου
Μηχατρονική
Αυτοοδηγούμενα Συστήματα
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Δυναμική Οχημάτων
Συστήματα Μετάδοσης Κίνησης
Ψηφιακά Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου
Επιχειρηματικότητα
Συστήματα Διαχείρισης Γνώσης
Συστήματα Επιχειρησιακών Πόρων

9ο Εξάμηνο

Ρομποτική
Διοίκηση Έργων
Περιβαλλοντική Μηχανική
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου με Συστήματα Μηχατρονικής

Μαθήματα Επιλογής (3 από τα παρακάτω)
Μηχανήματα έργων
CIM
Ειδικά Κεφάλαια Ηλεκτρικών Μηχανών
Διεργασίες Εναλλαγής Αερίων Θερμικών Μηχανών
Πρακτική Άσκηση
Ευφυή Συστήματα
Ηλεκτροκίνηση
Στοχαστικές Διαδικασίες
Μικροελεγκτές
Κλασικοί Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί

10ο Εξάμηνο

Διπλωματική