Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (144)

Xarokopeio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου αποτελεί μετονομασία του Τμήματος Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας το οποίο λειτουργεί από το 1993.

Αντικείμενο του Τμήματος αποτελεί η εκπαίδευση και η προώθηση της διεπιστημονικής έρευνας με στόχο την προαγωγή της Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και Εφαρμοσμένων πτυχών της Οικονομίας που άπτονται της βιωσιμότητας.

Αποστολή Τμήματος

Γενικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή την καλλιέργεια και την προαγωγή της επιστήμης της βιωσιμότητας λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικογένεια, η οποία αποτελεί τον κύριο καταναλωτή φυσικών πόρων, αλληλεπιδρά με το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό της περιβάλλον έτσι ώστε όχι μόνο να εξασφαλίζεται η ικανοποίηση των αναγκών της, αλλά να διασφαλίζεται και η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να εξασφαλίζουν τις δικές τους ανάγκες.

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος εξειδικεύεται στα παρακάτω επιστημονικά πεδία:

  • Προαγωγή της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικογένειας και της κοινωνίας, που άπτεται της βιωσιμότητας και ακολουθεί τις αρχές της Οικιακής Οικονομίας.
  • Συμπεριφορά του καταναλωτή σε σχέση με την υπεύθυνη και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων, την μελέτη και διαμόρφωση προτύπων ισορροπημένης διατροφικής συμπεριφοράς, την διαχείριση των οικονομικών της οικογένειας και του καταναλωτή, την ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών και συλλογικών κοινωνικών σχέσεων.
  • Βιώσιμη επιχειρηματικότητα, διοίκηση και λειτουργία επιχειρηματικών μονάδων και οργανισμών.
  • Διαχείριση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, εκτίμηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιπτώσεων της οικονομικής δραστηριότητας, περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση.
  • Βιώσιμος τουρισμός και πολιτισμός με έμφαση στην ανάδειξη του πολιτισμού ως ζωτικού παράγοντα ανάπτυξης και στη συνέργεια πολιτισμού – τουρισμού ως βασικών πυλώνων της βιώσιμης κοινωνικής ανάπτυξης.
  • Ψυχοπαιδαγωγική εκπαίδευση των φοιτητών μέσω της απόκτησης παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, για τη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης έχουν τη δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης ως οικονομολόγοι, εκπαιδευτικοί και ειδικοί επιστήμονες σε θέματα Βιωσιμότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, ενώ γίνεται επίσης προσπάθεια διεύρυνσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών και σε άλλους επαγγελματικούς τομείς

Πιο συγκεκριμένα οι απόφοιτοι, με βάση τις αποκτηθείσες κατά τη διάρκεια των σπουδών τους γνώσεις και δεξιότητες, μπορούν αν εργαστούν ως:

  • Οικονομολόγοι (λογιστές, φοροτέχνες, σύμβουλοι οικονομικών μονάδων)
  • Καθηγητές σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
  • Στελέχη Τμημάτων Ιδιωτικών Επιχειρήσεων (Λογιστήρια, Τμήματα Προμηθειών, Εξυπηρέτησης Πελατών , Logistics κ.ά.)
  • Στελέχη με αντικείμενο τη Διαχείριση Περιβάλλοντος και τη Βιωσιμότητα σε ευρύ φάσμα εργασιακών φορέων (τεχνικά γραφεία, επιχειρήσεις, ευρύτερος δημόσιος τομέας, Μ.Κ.Ο.)

Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν επίσης σε εμπορικές επιχειρήσεις, τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία περιβαλλοντικών μελετών, επιχειρήσεις και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, γραφεία συμβούλων, τράπεζες, συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ΜΚΟ, δημόσιες υπηρεσίες κτλ.

Website