Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (644)

Panepistimio Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Στόχος του τμήματος είναι:

  • η παροχή υψίστης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία των πτυχιούχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα
  • η πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αιχμής ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους
  • η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη κοινών στόχων.
  • η εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα
  • η προσαρμογή και ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών έτσι ώστε αυτό να αντανακλά και να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε βαθμίδας του τμήματος έχουν επίσης αναπτύξει εκτενή δραστηριότητα στο τομέα της επιστημονικής έρευνας, έχοντας επίσης δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων σε πολλά έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Για την επίτευξη της αποστολής του τμήματος και ταυτόχρονα για την εξυπηρέτηση των ειδικότερων ενδιαφερόντων των μελλοντικών αποφοίτων του, το Πρόγραμμα Σπουδών είναι διαμορφωμένο σε δύο κύκλους.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου κύκλου οι φοιτητές παρακολουθούν μία σειρά από κοινά υποχρεωτικά μαθήματα, για να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις πριν επιλέξουν στην αρχή του τρίτου έτους την κατεύθυνση σπουδών που τους ενδιαφέρει

Στον δεύτερο κύκλο σπουδών οι φοιτητές της κάθε κατεύθυνσης παρακολουθούν μία σειρά από εξειδικευμένα υποχρεωτικά μαθήματα καθώς και μία σειρά από μαθήματα επιλογής ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τα οποία επιλέγουν από ένα μεγάλο αριθμό μαθημάτων.

Οι δύο οι κατευθύνσεις σπουδών που προσφέρονται στο Τμήμα ΟΔΕ:

  • Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ), με αποστολή την καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης
  • Κατεύθυνση Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών (ΜΔΛ)με αποστολή την καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κεφαλαιαγορές , διαφήμισης, διαχείρισης σχέσεων μάρκετινγκ, κοστολόγησης και λογιστικής κόστους, ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.

Σκοπός των κατευθύνσεων είναι η καλλιέργεια και η προαγωγή της γνώσης στους τομείς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κεφαλαιαγορές, της λογιστικής των εταιρικών επιχειρήσεων, της αγοράς εργασίας και ευρωπαϊκής ένωσης, του μάρκετινγκ υπηρεσιών, της διοίκησης επωνύμων προϊόντων, των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης δεδομένων και μηχανογραφημένης λογιστικής, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, της διοίκησης ολικής ποιότητας, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, της διοίκησης έργων, της κοστολόγησης και στρατηγικής κόστους, του στρατηγικού μάνατζμεντ, της διοίκησης οργανωσιακής αλλαγής και του ηλεκτρονικό μάρκετινγκ.

Website