Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (322)

Panepistimio Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έχει ως αποστολή του την ανάπτυξη ικανών στελεχών για την επάνδρωση των κάθε είδους και μεγέθους επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τοπικής, εθνικής ή πολυεθνικής εμβέλειας, που δραστηριοποιούνται μέσα στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινωνικο-οικονομικό σύστημα.

Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κάθε βαθμίδας του τμήματος έχουν επίσης αναπτύξει εκτενή δραστηριότητα στο τομέα της επιστημονικής έρευνας, έχοντας επίσης δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό επιστημονικών άρθρων σε πολλά έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του τμήματος είναι:

  • η παροχή υψίστης ποιότητας εκπαιδευτικών υπηρεσιών έτσι ώστε να διασφαλίζεται η διακεκριμένη επαγγελματική σταδιοδρομία των πτυχιούχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα
  • η πραγματοποίηση ερευνητικού έργου αιχμής ώστε να εξυπηρετηθούν οι προσπάθειες εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων και συνεπώς να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους
  • η ανάπτυξη συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη κοινών στόχων.
  • η εξασφάλιση θέσεων εργασίας για τους αποφοίτους στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα
  • η προσαρμογή και ο εμπλουτισμός του προγράμματος σπουδών έτσι ώστε αυτό να αντανακλά και να ικανοποιεί τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών

Πιο συγκεκριμένα, με την αποφοίτηση τους οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις στους τομείς της διοίκησης εφοδιαστικής αλυσίδας, τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και κεφαλαιαγορές, της λογιστικής των εταιρικών επιχειρήσεων, του μάρκετινγκ υπηρεσιών, της διοίκησης επωνύμων προϊόντων, των διεθνών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης δεδομένων και μηχανογραφημένης λογιστικής, της χρηματοοικονομικής διοίκησης, των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης, της διοίκησης ολικής ποιότητας, της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, της διοίκησης έργων, της κοστολόγησης και στρατηγικής κόστους, του στρατηγικού μάνατζμεντ, του ηλεκτρονικό μάρκετινγκ κτλ.

Website