Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (322)