Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1546)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος καλύπτει όλα τα γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ στο τελευταίο έτος σπουδών παρέχονται μαθήματα εξειδίκευσης στους τομείς της “Διοίκησης Επιχειρήσεων”, των “Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης” και της “Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων”.

Η διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών στο Τμήμα ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα τα οποία κατανέμονται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη. Το εκπαιδευτικό έργο κάθε ακαδημαϊκού έτους διαρθρώνεται σε δύο εξάμηνα, χειμερινό και εαρινό.

Για τη λήψη πτυχίου απαιτείται επιτυχής εξέταση σε 5 μαθήματα ανά εξάμηνο, δηλαδή συνολικά σε 40 μαθήματα και ειδικότερα απαιτείται:

  • Επιτυχής εξέταση σε όλα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται στο πρόγραμμα σπουδών (36 μαθήματα)
  • Επιτυχής εξέταση σε 4 μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά επιλέγουν οι φοιτητές του 7ου και 8ου εξαμήνου από μία από τις τρεις κατευθύνσεις:
    • Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης
    • Διοίκηση Επιχειρήσεων
    • Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Πληροφοριακά Συστήματα και Διαδίκτυο
Μαθηματικά
Εισαγωγή στη Στατιστική
Λογιστική
Μικροοικονομική

2ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στο Δίκαιο
Μικροοικονομική ΙΙ
Εφαρμοσμένη Στατιστική
Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
Προγραμματισμός Η/Υ
Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Εισαγωγή στην Οικονομετρία
Πληροφορικά Συστήματα Διοίκησης

4ο Εξάμηνο

Τεχνολογίες Πολυμέσων
Εφαρμοσμένη Οικονομετρία
Διοίκηση έργων
Κλαδική Λογιστική
Αρχές Μάρκετινγκ

5ο Εξάμηνο

Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Διοικητική Λογιστική
Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών
Μακροοικονομική
Ασφαλίσεις Επιχειρήσεων

6ο Εξάμηνο

Στρατηγική Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Διοίκηση
Βάσεις Δεδομένων
Εμπορικό Δίκαιο
Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ

7ο Εξάμηνο

Υπολογιστική Νέφους
Οργανωσιακή Συμπεριφορά
Επιχειρησιακή Έρευνα

Μαθήματα Επιλογής (2 μαθήματα από μία εκ των κατευθύνσεων)

Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή και Ευχρηστία
Τεχνολογία Λογισμικού
Κοινωνιολογία
Συστήματα Διεκπεραίωσης Συναλλαγών
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Συμπεριφορά Καταναλωτή
Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών και Παραευξείνιων Χωρών
Αναλογιστικά Μαθηματικά
Κοινωνιολογία
Σύγχρονη Ελληνική Οικονομία
Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής

Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επισιτισμού
Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων
Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Έρευνα Τουριστικής Αγοράς
Τουριστική Πολιτική
Σχεδιασμός & Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών
Κοινωνιολογία
Επιχειρηματικά Σχέδια
Τουριστική Κοινωνιολογία
Αρχαιολογικός Τουρισμός
Διεθνείς Τουριστικές Συναλλαγές

8ο Εξάμηνο

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων
Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Ψηφιακό Χάσμα

Μαθήματα Επιλογής (2 μαθήματα από μία εκ των κατευθύνσεων)

Κατεύθυνση Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι
Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών
Δίκτυα Υπολογιστών
Αρχιτεκτονική Η/Υ
Λειτουργικά Συστήματα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Πληροφορική στην Εκπαίδευση
Εξόρυξη Δεδομένων

Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
Ευρωπαϊκή Ένωση: Θεσμοί και πολιτικές σύγκλισης
Μη-παραμετρική Στατιστική
Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας
Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

Κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας
Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
Οινοτουρισμός
Ελληνική Οικονομία
Διαχείριση Ελεύθερου Χρόνου στον Τουρισμό
Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας ΙΙ
Τουριστική Νομοθεσία
Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη
Πληροφοριακά Συστήματα στον Τουρισμό
Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό
Ιστορία της Τέχνης