Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1546)