Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (1543)

Περιεχόμενο και Δομή Σπουδών

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Περιφερειακής & Διασυνοριακής Ανάπτυξης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα γνώσεων γύρω από την επιστήμη της ποσοτικής περιφερειακής ανάλυσης, ενώ οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να εμβαθύνουν στα γνωστικά αντικείμενα της στατιστικής, της οικονομετρίας, της χαρτογραφίας και των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

H κατανομή των εξαμηνιαίων μαθημάτων σε εξάμηνα είναι ενδεικτική και όχι υποχρεωτική για τους φοιτητές. Ανταποκρίνεται, πάντως, σε συνθήκες κανονικής φοίτησης, προσαρμοσμένης στον ελάχιστο δυνατό αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του Πτυχίου και στην αλληλουχία των προαπαιτούμενων και εξαρτωμένων από προαπαιτούμενα μαθήματα.

Πρόγραμμα Μαθημάτων

1ο Εξάμηνο

Εισαγωγή στην Περιφερειακή Επιστήμη
Ευρωπαϊκή Ένωση, Θεσμοί & Περιφερειακή Πολιτική Συνοχής
Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Μαθηματικά
Μικροοικονομία
Επιστημονική Μεθοδολογία & Ηλεκτρονικές Εφαρμογές

2ο Εξάμηνο

Συστήματα Καινοτομίας
Περιφερειακή Οικονομική Ανάλυση
Ανάλυση Συνόρου & Συνοριακού Χώρου
Αρχές Στατιστικής
Μακροοικονομία
Αγγλικά

3ο Εξάμηνο

Διοίκηση Επιχειρήσεων & Οργανισμών
Μοντέλα Επιχειρηματικότητας
Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο & στις Διεθνείς Σχέσεις
Μάρκετινγκ & Έρευνα Αγοράς
Μακροοικονομία και Περιφέρειες
Ξένη Γλώσσα

4ο Εξάμηνο

Ποσοτικές Μέθοδοι Περιφερειακής Ανάλυσης
Διαχείριση Περιφερειακής Ανταγωνιστικότητας
Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο & Διασυνοριακές Συναλλαγές
Διεθνή Οικονομικά & Διεθνές Επιχειρείν
Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα
Ξένη Γλώσσα

5ο Εξάμηνο

Περιφερειακή Πολιτική & Χωρικός Σχεδιασμός
Ανάπτυξη και Πολιτικές του Αγροτικού Χώρου
Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία
Εφαρμογές Στατιστικής με χρήση Η/Υ
Λογιστική και Χρηματοοικονομική
Ξένη Γλώσσα

6ο Εξάμηνο

Οικονομική Περιβάλλοντος – Σχεδιασμός και Βιώσιμη Ανάπτυξη
Στρατηγική Διοίκηση
Ιστορία των Βαλκανίων & Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Τοπική Ανάπτυξη & Κοινωνική Γεωγραφία του Συνοριακού Χώρου
Εργαλεία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για Επιχειρήσεις

7ο Εξάμηνο

Ανάπτυξη Επιχειρησιακών Σχεδίων και Αξιολόγηση Επενδύσεων
Ανάπτυξη Σχεδίων Διασυνοριακής Συνεργασίας

Μαθήματα Επιλογής
Περιφερειακή Ανάπτυξη & Ενεργειακή Στρατηγική
Οικονομική του Περιβάλλοντος & της Ενέργειας
Αναπτυξιακή Πολιτική & Προγραμματισμός
Οικονομική της Μεταποίησης με έμφαση στις ΜΜΕ
Δημόσια Οικονομική – Διοίκηση & Θεσμοί
Τουρισμός & Επιχειρηματικότητα
Αγροτική Οικονομία
Αξιολόγηση Περιφερειακών Προγραμμάτων Καινοτομίας
Πολιτισμική Γεωγραφία των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Σύνορα και Μειονότητες
Ευρωμεσογειακή Συνεργασία
Διπλωματική και Πολιτική Ιστορία της Ευρώπης
Σύνορα και Μεταναστευτικό Φαινόμενο
Δίκαιο της Θάλασσας & Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ)
Οικονομετρία & Ανάλυση Δεδομένων
Μέθοδοι & Εργαλεία Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

8ο Εξάμηνο

Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πολιτικές και Ανταγωνιστικότητα
Πολιτικές & Δράσεις Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Ξένη Γλώσσα

Μαθήματα Επιλογής
Οικονομική και Πολιτική των Μεταφορών
Περιφερειακή Ανάπτυξη & Υποδομές
Αστική Γεωγραφία
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Κοινωνική Ανθρωπολογία
Πολιτική Οικονομία
Εκπαιδευτική Περιφερειακή Πολιτική
Πολιτικές & Δράσεις Διασυνοριακής Ανάπτυξης
Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Διεθνής Οικονομική Διπλωματία
Σύγχρονες Προκλήσεις Συνοριακού Χώρου
Ολοκλήρωση & Διασυνοριακή Οικονομική Αλληλεπίδραση
Χωρική Ανάλυση & Χωρική Οικονομετρία
Θεωρία Γραφημάτων & Ανάλυση Χώρου