Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Panepistimio Ioanninon - Oikonomologos.gr - logoΤο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 15 Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα αντίστοιχα Τμήματα τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

Η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα στα Τμήματα:

 • Φιλολογίας
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών
 • Οικονομικών Επιστημών

Η διάρκεια φοίτησης είναι δέκα εξάμηνα στα τμήματα:

 • Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
 • Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
 • Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 • Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Η διάρκεια φοίτησης είναι δώδεκα εξάμηνα στο Τμήμα Ιατρικής

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων αποτελείται από επτά (7) Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Φιλοσοφική Σχολή

 • Τμήμα Φιλολογίας
 • Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας

Σχολή Θετικών Επιστημών

 • Τμήμα Μαθηματικών
 • Τμήμα Φυσικής
 • Τμήμα Χημείας
 • Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών

Σχολή Επιστημών Υγείας

 • Τμήμα Ιατρικής
 • Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών

Σχολή Επιστημών Αγωγής

 • Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών

Σχολή Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών

Αποστολή της Σχολής Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών είναι η καλλιέργεια και ανάπτυξη της Οικονομικής Επιστήμης, παράλληλα με την κατάρτιση Οικονομολόγων, ικανών να μελετούν και να εφαρμόζουν τις οικονομικές θεωρίες, συμβάλλοντας στην πρόβλεψη οικονομικών φαινομένων και στην ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων.

 • Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Καλών Τεχνών

 • Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
 • Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
 • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Website