ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης από τον Απρίλιο του 2019 συγχωνεύθηκε με το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, από τη συγχώνευση των οποίων σχηματίστηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

TEI Anatolikis Makedonias & Thrakis - Oikonomologos.gr - logoΤο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (ΤΕΙ ΑΜΘ) ιδρύθηκε το 1976 με την ονομασία ΤΕΙ Καβάλας. Η μορφή που έχει σήμερα είναι το αποτέλεσμα πολλών θεσμικών μεταρρυθμίσεων και μεταβολών. Πρώτα λειτούργησε ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕ), ένα χρόνο μετά ως Κέντρο Ανωτέρας Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ) και το 1983 ως Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ). Το 2001 ως Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΤΕΙ) και από το 2007 ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ).

Αρχικά (1976-83) το ΚΑΤΕ/ΚΑΤΕΕ είχε 6 Τμήματα, γνωστότερα σήμερα ως τα αρχαία Τμήματα του ΤΕΙ. Το 1985 ιδρύθηκε το 1ο Παράρτημα του ΤΕΙ στη Δράμα όπου εγκαταστάθηκε το Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, το οποίο όμως ξεκίνησε να λειτουργεί το 1986. Την ίδια χρονιά ιδρύθηκε και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, το οποίο εντάχθηκε στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ).

Την περίοδο 1999-2007 προστεθήκαν στο ΤΕΙ ΑΜΘ 4 ακόμη Τμήματα, γνωστότερα ως Τμήματα Διεύρυνσης. Με την λειτουργία του δεύτερου Τμήματος στη Δράμα, δηλαδή της Αρχιτεκτονικής Τοπίου (2003), θεσμοθετήθηκε και 3η Σχολή στο ΤΕΙ ΑΜΘ με την επωνυμία Σχολή Τεχνολογιών Γεωπονίας (ΣΤΕΓ).

Το ΤΕΙ ΑΜΘ είναι στην πρώτη δεκάδα ανάμεσα στα 16 ΤΕΙ και 28ο ανάμεσα στα 82 ΑΕΙ και Κολλέγια της χώρας. Στην παγκόσμια κατάταξη είναι στο πρώτο μισό (θέση 5.264) των 12.000 καλύτερων Πανεπιστημίων στον κόσμο. Η μέτρηση (μεθοδολογία) είναι σύμφωνα με τους δείκτες της Cybermetrics Lab και ειδικότερα αυτών που σχετίζονται με την παραγωγή και ακαδημαϊκή δημοσίευση της επιστημονικής γνώσης.

Το ΤΕΙ ΑΜΘ δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία στην έρευνα και την καινοτομία. Στόχος του Ιδρύματος είναι να εγκαταστήσει αυστηρές διαδικασίες ερευνητικής αριστείας σε όλα τα επίπεδα της ακαδημαϊκής του λειτουργίας. Προς αυτή την κατεύθυνση το ΤΕΙ ΑΜΘ εκδίδει δύο επιστημονικά περιοδικά στην αγγλική γλώσσα.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης αποτελείται από τέσσερις (4) Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής (ΣΤΕΓ)

 • Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τμήμα Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ)

 • Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)

 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Μηχανολόγων Μηχανικών
  • Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
  • Μηχανικών Δικτύων
  • Μηχανικών Η/Υ
  • Μηχανικών Λογισμικού

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

Η ΣΔΟ του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης δημιουργήθηκε την 1/1/1984 και είναι η δεύτερη σε δυναμικότητα φοιτητών από τις 4 σχολές που υπάρχουν στο ΤΕΙ, με έδρα την Καβάλα.

Σκοπός της Σχολής αποτελεί η παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για την προετοιμασία στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και στελεχών ειδικών, για την αποδοτικότερη διοίκηση Δημοσίων Οργανισμών και Υπηρεσιών. Λόγω του υψηλού ανταγωνισμού που υφίστανται οι επιχειρήσεις στο ελληνικό και διεθνές περιβάλλον και το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον των δημόσιων οργανισμών, τα στελέχη πρέπει να διαθέτουν άριστα και σύγχρονα εφόδια για να ανταπεξέρχονται στα νέα δεδομένα.

Η ΣΔΟ προσφέρει μέσω των Τμημάτων της, τις γνώσεις που απαιτούνται στο μεταβαλλόμενο και άκρως ανταγωνιστικό ελληνικό και διεθνές περιβάλλον της αγοράς, ώστε οι απόφοιτοί της να έχουν το απαιτούμενο συγκριτικό πλεονέκτημα. Η εύρεση εργασίας, σχετικής με το αντικείμενο σπουδών τους από τους φοιτητές, αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, και για αυτό έχουμε δημιουργήσει παρατηρητήριο εργασίας μετά τη λήψη του πτυχίου τους

Website