Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) (1607)

Image result for διεθνες πανεπιστημιο της ελλαδος

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το οποίο λειτουργεί από το 2019, είναι ένα νέο σύγχρονο Τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της έρευνας και της διδασκαλίας στο επιστημονικό πεδίο της Διοικητικής Επιστήμης και της Τεχνολογίας, προς όφελος της κοινωνίας και της επιστήμης.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία στελεχών που θα συνδυάζουν τις επιστημονικές γνώσεις της διοικητικής επιστήμης και τις απαραίτητες οργανωσιακές και ηγετικές ικανότητες, πλαισιωμένες με τις επιστημονικές γνώσεις και τις ικανότητες αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών και ειδικότερα της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών.

Με αυτό το μείγμα γνώσεων και ικανοτήτων θα μπορούν να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητα των σύγχρονων προβλημάτων, να λαμβάνουν στρατηγικές και λειτουργικές αποφάσεις και να υλοποιούν αποτελεσματικά λύσεις οι οποίες από τη φύση τους απαιτούν διεπιστημονική προσέγγιση.

Αποστολή Τμήματος

Αποστολή του Τμήματος είναι

  • η παροχή εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στα αντικείμενα της διοικητικής επιστήμης και της τεχνολογίας με στόχο την ανάδειξη των κρίσιμων πλεονεκτημάτων του συνδυασμού τους
  • η δημιουργία μιας μάζας επιστημόνων με ευρεία επιστημονική γνώση και αναπτυγμένες δεξιότητες εφαρμογής της σε πρακτικά προβλήματα
  • η δημιουργία επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης για στελέχωση τόσο της έρευνας όσο και της παροχής υπηρεσιών σε τομείς μοχλούς για την οικονομική ανάπτυξη
  • η δημιουργία ενός ισχυρού, βιώσιμου και διεθνώς ανταγωνιστικού Τμήματος στο ευρύ φάσμα το βασικού και εφαρμοσμένου διεπιστημονικού πεδίου της Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
  • η δημιουργία συνεργειών με τα άλλα συγγενή Τμήματα και τα ερευνητικά εργαστήρια της χώρας

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι ανεπτυγμένες διεπιστημονικές γνώσεις των αποφοίτων του Τμήματος τους καθιστούν ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας, αφού είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά περίπλοκα διοικητικά και επιχειρηματικά προβλήματα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό, συνεχώς μεταβαλλόμενο και τεχνολογικά αναπτυγμένο περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα, οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν, λόγω του ολοκληρωμένου διοικητικού και τεχνολογικού υπόβαθρού τους να απασχοληθούν:

  • Ως ιδιωτικοί υπάλληλοι στα περισσότερα Τμήματα και λειτουργίες μιας επιχείρησης (π.χ. Logistics, Παραγωγή, Ανθρώπινοι Πόροι, Πληροφορική, Μάρκετινγκ, Χρηματοοικονομικά κτλ.) σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας
  • Στο δημόσιο τομέα σε θέσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους
  • Σε όλους τους τομείς της Εκπαίδευσης ως καθηγητές
  • Ως ελεύθεροι επαγγελματίες με αντικείμενο σχετικό με τις σπουδές τους (Οικονομολόγος, Λογιστής, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Προγραμματιστής Εφαρμογών κ.α.)
Website