Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1606)

Το Τμήμα Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί ένα από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Ιδρύματος.

Η έδρα του Τμήματος είναι στην Πανεπιστημιούπολη Θεσσαλονίκης στην περιοχή Σίνδου, ενώ μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης το οποίο καταργήθηκε.

Αποστολή Τμήματος

Το Τμήμα Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και τη μετάδοση όλων των επιστημονικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής και Διοικητικής Λογιστικής, Πληροφοριακών Συστημάτων, Κοστολόγησης, Ελεγκτικής,Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, Οικονομικών, Νομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής Τεχνολογίας.

Στα πλαίσια αυτά το Τμήμα στοχεύει:

  • Στη διεξαγωγή επιστημονικής πρωτογενούς και εφαρμοσμένης έρευνας
  • Στην ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού και εξωτερικού
  • Στην ανάπτυξη συνεργασιών με οικονομικές μονάδες και παραγωγικούς φορείς
  • Στη διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους φοιτητές του μέσω της συνεχούς ενασχόλησης και διεξαγωγής έρευνας των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού στα γνωστικά τους αντικείμενα και τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία
Website