Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1606)