Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Panepistimio Peloponnisou - Oikonomologos.gr - logoΤο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ιδρύθηκε το 2000, με έδρα του την Τρίπολη και αναπτύσσεται σε επίπεδο ολοκληρωμένων Σχολών στις πέντε πρωτεύουσες των Νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εγκαινιάστηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 2002 με την έναρξη λειτουργίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών και του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Στόχος της ίδρυσης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου είναι η δημιουργική συμβολή στην ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην ελληνική περιφέρεια, με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που να ανταποκρίνονται ως προς το περιεχόμενο των σπουδών, την έρευνα και τη διδασκαλία στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου Πανεπιστημίου με εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στη δεκαετή διαδρομή του, αναπτύχθηκε στις πέντε πρωτεύουσες των νομών της Περιφέρειας Πελοποννήσου με δέκα Τμήματα και έξι Σχολές, διαμόρφωσε ένα σημαντικό δίκτυο διεθνών και ευρωπαϊκών συνεργασιών, στελεχώθηκε με ακαδημαϊκό προσωπικό εγνωσμένου κύρους, ενώ σήμερα είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό 6.000 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είναι ένα σύγχρονο ακαδημαϊκό Ίδρυμα, συνιστά μία σημαντική επένδυση στη γνώση και υπηρετεί τη δημόσια παιδεία με όρους ποιότητας, καινοτομίας, αξιοπιστίας και διεπιστημονικότητας. Λειτουργεί ως ένα πανεπιστήμιο-δίκτυο και συμβάλλει, ως ουσιαστικός μοχλός ανάπτυξης της Περιφέρειας, στην πολιτιστική, οικονομική και κοινωνική εξέλιξη και στη διάχυση της επιστημονικής γνώσης στην κοινωνία.

Στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου  προσφέρονται 9 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους, ενώ η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου αποτελείται από πέντε (5) Σχολές, σε πέντε πόλεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής (Τρίπολη)

Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών (Καλαμάτα)

  • Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών
  • Τμήμα Φιλολογίας

Σχολή Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κόρινθος)

  • Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής
  • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων

Σχολή Καλών Τεχνών (Ναύπλιο)

  • Τμήμα Θεατρικών Σπουδών

Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής (Σπάρτη)

Website