Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Panepistimio Peiraios - Oikonomologos.gr - logoΤο Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελεί μετεξέλιξη της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής που ιδρύθηκε το 1938. Σήμερα, στο Πανεπιστήμιό λειτουργούν τέσσερις (4) Σχολές με τα αντίστοιχα εννέα (9) Ακαδημαϊκά Τμήματα και προσφέρονται 26 Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Το κάθε τμήμα διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο Πρόγραμμα Σπουδών που σκοπεύει να ενδυναμώσει τους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να επιλύσουν προβλήματα, να αποκτήσουν αξίες, να θέσουν τους δικούς τους στόχους και να δραστηριοποιηθούν ανάλογα σε ένα ευρύ πεδίο ανθρώπινης προσπάθειας.

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς διαθέτει ισχυρή παρουσία στα ερευνητικά και εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας, αλλά και διεθνώς. Συμμετέχει ενεργά σε διεθνή επιστημονικά δίκτυα, ερευνητικά προγράμματα, προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και μελών ΔΕΠ, συνέδρια και διαγωνισμούς, ενώ έχει παρουσία στη διεθνή κοινότητα και μέσω πρωτότυπων δημοσιεύσεων και διδακτορικών διατριβών.

Ταυτόχρονα, καθηγητές του Πανεπιστημίου και απόφοιτοι διακρίνονται για την προσφορά τους σε σημαντικούς τομείς της ελληνικής διοίκησης και σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, ενώ γνωρίζουν αξιέπαινες επιδόσεις στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό στίβο.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς αποτελείται από τέσσερις (4) Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

  • Τμήμα Πληροφορικής
  • Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

 

Website