Πάντειο Πανεπιστήμιο

Panteio Panepistimio - Oikonomologos.gr - logoΤο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας με υψηλή εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς Σπουδές, την Ψυχολογία, την Ιστορία, την επιστήμη της Δημόσιας Διοίκησης αλλά και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, δηλαδή το ανώτατο ίδρυμα το οποίο με τη βασική και μεταπτυχιακή του διδασκαλία, αλλά και τα ερευνητικά ινστιτούτα καλύπτει το σύνολο των Κοινωνικών Επιστημών και των Επιστημών του Ανθρώπου.

Οι σπουδές στα Τμήμα και τις Σχολές στο Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών διακρίνονται σε:

  • Προπτυχιακά μαθήματα, τα οποία είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα που παρακολουθεί το σύνολο των φοιτητών του Τμήματος, τα μαθήματα υποχρεωτικά επιλογής το σύνολο δηλαδή των μαθημάτων από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να λάβει έναν ελάχιστο αριθμό, τα εργαστηριακά μαθήματα και τα σεμινάρια, ορισμένα από τα οποία απευθύνονται σε ξενόγλωσσους φοιτητές
  • Μεταπτυχιακά μαθήματα, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κάθε προγράμματος ανά Τμήμα και μεταπτυχιακά σεμινάρια ελληνόγλωσσα και ξενόγλωσσα
  • Σεμινάρια και συναντήσεις υποψηφίων διδακτόρων
  • Ανοικτά σεμινάρια

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε Τμήματος οδηγεί στη λήψη ενιαί­ου πτυχίου, ενώ σε ορισμένα τμήματα το ενιαίο πτυχίο περιλαμβά­νει και κατευθύνσεις ή ειδικεύσεις.

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μπορούν να περιλαμβάνουν στο ατομικό πρόγραμμα σπουδών τους, ως μαθήματα εκτός Τμήματος, μαθήματα που επιλέγουν από άλλα τμήματα του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου με το οποίο συνεργάζεται το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Οι σπουδές στο Πάντειο Πανεπιστήμιο αναπτύσσονται σε τέσσερις (4) Σχολές και εννέα (9) Τμήματα που υποδέχονται κάθε χρόνο φοιτητές, μεταπτυχιακούς σπουδαστές, υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες από την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης

Η Σχολή Επιστημών Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης ιδρύθηκε, όπως και οι άλλες τρείς Σχολές του Παντείου Πανεπιστημίου, το 2013 και αποτελείται από τα Τμήματα Δημόσιας Διοίκησης και Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η Σχολή παρέχει εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών. Ειδικότερα, τα τμήματα που την αποτελούν παρέχουν εκπαιδευτικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε μεγάλο εύρος γνωστικών αντικειμένων όπως: Οικονομική Θεωρία και Πολιτική, Οικονομική Ανάπτυξη, Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Πολιτική Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ελεγκτική και Φορολογία, Διοικητική Επιστήμη και Δίκαιο Επιχειρήσεων.

Οι απόφοιτοι της Σχολής έχουν εξοπλιστεί με γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς για απασχόληση σε πολλές θέσεις στον δημόσιο τομέα, στην Ελλάδα και διεθνώς, σε μεγάλο εύρος επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα καθώς και στον τρίτο τομέα της οικονομίας.

Σχολή Πολιτικών Επιστημών

 • Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
 • Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας

Σχολή Κοινωνικών Επιστημών

 • Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
 • Τμήμα Κοινωνιολογίας
 • Τμήμα Ψυχολογίας

Σχολή Διεθνών Σπουδών, Επικοινωνίας και Πολιτισμού

Website