ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει πλέον καταργηθεί καθώς τον Απρίλιο του 2019 συγχωνεύθηκε με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Από τη συγχώνευση τους σχηματίστηκε το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε).

TEI Kentrikis Makedonias - Oikonomologos.gr - logoΤο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες λειτούργησε για πρώτη φορά το ακαδημαϊκό έτος 1978-1979 και τον Σεπτέμβριο του 1993 μεταφέρθηκε σε ένα ανεξάρτητο campus, έκτασης 250 στρεμμάτων νοτιοανατολικά της πόλης των Σερρών σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις και έναν πανέμορφο περιβάλλοντα χώρο.

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέσα από συνεχή σχεδιασμό και δυναμική προσπάθεια κατάφερε να καταστεί από τα πλέον δημοφιλή Τριτοβάθμια Ιδρύματα και να καταξιωθεί στη συνείδηση των υποψηφίων, της σπουδάζουσας νεολαίας και της ελληνικής κοινωνίας. Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις για παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης και ενθάρρυνση εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας, προωθεί τη στελέχωσή του με επιστημονικά καταξιωμένους καθηγητές και τη συνεργασία με εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας μας και του εξωτερικού.

Οργάνωση των Σπουδών

Οι σπουδές στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας είναι οργανωμένες με βάση εξαμηνιαία μαθήματα τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά. Τα υποχρεωτικά είναι μαθήματα ειδικότητας ενώ τα κατ’ επιλογή υποχρεωτικά είναι μαθήματα ειδικότητας που επιλέγονται από τους φοιτητές και σχετίζονται με συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών. Τα προαιρετικά μαθήματα είναι μαθήματα γενικής μόρφωσης ή εμβάθυνσης σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα.

Η ελάχιστη δυνατή διάρκεια των σπουδών είναι 8 εξάμηνα, τα οποία διαχωρίζονται σε επτά διδακτικά και το όγδοο, που περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση, στη διάρκεια του οποίου εκπονείται και η πτυχιακή εργασία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία κάθε μαθήματος περιλαμβάνει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω μορφές:

 • Θεωρητική
 • Σεμινάρια
 • Φροντιστήρια,
 • Ασκήσεις πράξης
 • Εργαστηριακές ασκήσεις
 • Ανάθεση εκπόνησης εργασιών ατομικά ή ομαδικά
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές

Οι σπουδαστές παρακολουθούν τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών τους σύμφωνα με τη δήλωση τους και η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα.

Πτυχιακή Εργασία

Φοιτητές του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών, διεξάγεται με την επίβλεψη εκπαιδευτικού προσωπικού και επικεντρώνεται στην εφαρμογή των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος.

Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του τμήματος τα οποία και αποφασίζουν για το βαθμό που θα δοθεί.

Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του τελευταίου τυπικού εξαμήνου είναι υποχρεωμένοι να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σχετική με το επάγγελμα τους στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, καθώς επίσης και σε Τεχνολογικά Ιδρύματα ή επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια του προγράμματος Leonardo.

Σκοπός της πρακτικής άσκησης είναι η εμπέδωση και πρακτική εφαρμογή των γνώσεων των προηγούμενων εξαμήνων, η παροχή δυνατότητας ανάπτυξης πρωτοβουλιών, και η δυνατότητα ανάπτυξης ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων και ομαδικής εργασίας. Η πρακτική άσκηση διευκολύνει τους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον, να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν την πρώτη τους επαγγελματική εμπειρία.

Έχει διάρκεια ένα εξάμηνο σπουδών, το 8ο, και εκπονείται παράλληλα με την πτυχιακή εργασία.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας υποδιαιρείται σε Σχολές που καλύπτουν ένα σύνολο τεχνολογικών τομέων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο απαραίτητος συντονισμός για τη διδασκαλία και τη γενικότερη λειτουργία του Ιδρύματος. Συγκεκριμένα λειτουργούν δύο (2) Σχολές και ένα αυτόνομο Τμήμα:

Κάθε Σχολή υποδιαιρείται σε Τμήματα, που που αποτελούν τις βασικές λειτουργικές ακαδημαϊκές μονάδες και καλύπτουν το γνωστικό αντικείμενο μιας επιστήμης:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ)

 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
 • Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης (Κιλκίς)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ)

 

Website