ΔΑΣΤΑ

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) δημιουργήθηκε προκειμένου να αποτελέσει το φορέα προγραμματισμού και συντονισμού όλων των ενεργειών προώθησης ...

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η Δομή Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) αποσκοπεί στον συντονισμό των υπηρεσιών οι οποίες αφορούν τη βελτίωση των προοπτικών ...