ΔΑΣΤΑ

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) αποτελεί μια οριζόντια δομή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), βασική αποστολή της οποίας είναι ο συντονισμός των ενεργειών και των ...

Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας – ΤΕΙ Αθήνας

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Αθήνας αποτελεί μια καινοτόμο δομή η οποία απευθύνεται στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές καθώς και στους τελειόφοιτους του ...