Διοίκησης Επιχειρήσεων – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης (έχει καταργηθεί)