Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)