Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1430)

Panepistimio Thessalias - Oikonomologos.gr - logoΤο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα, ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2018 και οι πρώτοι φοιτητές εισήχθησαν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2019. Μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας που έχει πλέον καταργηθεί.

Ο κύριος σκοπός του Τμήματος είναι η προαγωγή γνώσης και έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής.

Oι φοιτητές του Τμήματος αποκτούν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τα ελληνικά και διεθνή λογιστικά πρότυπα και την λειτουργία των αγορών χρήματος και κεφαλαίου.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Με κατοχυρωμένα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Λογιστή-Φοροτέχνη και του Χρηματοοικονομικού συμβούλου, οι απόφοιτοι του Τμήματος εξασφαλίζουν τα απαραίτητα επαγγελματικά εφόδια στη συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

Oι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ως μέλη, και λαμβάνουν την άδεια ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος. Γενικότερα οι φοιτητές μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Οικονομικές Υπηρεσίες
 • Λογιστήρια Επιχειρήσεων
 • Ελεγκτικές Εταιρίες
 • Τράπεζες
 • Χρηματιστηριακές Εταιρίες
 • Επενδυτικές Εταιρίες

Πιο συγκεκριμένα Οι πτυχιούχοι του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μπορούν να εργαστούν στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα ως:

 • στελέχη λογιστηρίου ή/και οικονομικών διευθύνσεων επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
 • αυτοαπασχολούμενοι λογιστές ή συνεργάτες σε λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
 • εσωτερικοί ή εξωτερικοί ελεγκτές επιχειρήσεων
 • στελέχη επιχειρήσεων με ειδίκευση στην κοστολόγηση αγορών, προμηθειών ή υπηρεσιών
 • ερευνητές σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά κέντρα
 • τραπεζικοί υπάλληλοι ή στελέχη τραπεζών
 • χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις του χρηματοοικονομικού τομέα (χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης κ.α.)
 • ασφαλιστικοί σύμβουλοι/ διαμεσολαβητές κτλ
Website