ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας απορροφήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το 2019.

TEI Thessalias - Oikonomologos.gr - logo

Το ΤΕΙ Λάρισας, το οποίο μετονομάστηκε σε ΤΕΙ Θεσσαλίας το 2013, ιδρύθηκε το 1983, όπως και όλα τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, όταν καταργήθηκαν τα μέχρι τότε λειτουργούντα Κέντρα Ανώτερης Τεχνικής & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), και θεσπίσθηκε η βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία εντάχθηκαν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και τα ΤΕΙ.

Δομή Σπουδών

Η διάρκεια των σπουδών είναι 8 (οκτώ) εξάμηνα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας. Κατά τα πρώτα επτά (7) εξάμηνα οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις και ασκήσεις πράξης, παρακολούθηση επιστημονικών συνεδρίων καθώς και εκπόνηση εργασιών, ατομικών και ομαδικών, υπό μορφή project.

Το τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, για έξι ημερολογιακούς μήνες, σε χώρους εφαρμογής της θεωρητικής γνώσης (βιομηχανίες, επιχειρήσεις, τεχνικές υπηρεσίες, εργοτάξια του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, κλπ.), και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας.

Το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος δομείται με βάση τον φόρτο εργασίας του σπουδαστή και τις πιστωτικές μονάδες ECTS και περιλαμβάνει μαθήματα γενικής υποδομής (ΜΓΥ), μαθήματα ειδικής υποδομής (ΜΕΥ), μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ), και μαθήματα διοίκησης, οικονομίας, νομοθεσίας και ανθρωπιστικών σπουδών (ΔΟΝΑ).

Σύμφωνα με τον κανονισμό σπουδών, πτυχιούχος καθίσταται ο φοιτητής που:

 • έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα μαθήματα και έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον 240 διδακτικές μονάδες ECTS,
 • έχει εγκριθεί και βαθμολογηθεί η πτυχιακή του εργασία και
 • έχει περατώσει την εξάμηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα

Υποδομές

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας δραστηριοποιείται σε τρεις μεγάλες πόλεις, και πρωτεύουσες των αντίστοιχων νομών, στη Θεσσαλία: Λάρισα, Καρδίτσα, και Τρίκαλα.

Το κτιριακό συγκρότημα του ΤΕΙ στη Λάρισα βρίσκεται σε απόσταση 4 χλμ δυτικά του κέντρου της πόλης, ενώ οι εγκαταστάσεις και εκτάσεις του ιδρύματος συνολικά καλύπτουν 1200 στρέμματα εκ των οποίων 300 στρέμματα είναι η κτιριακή κάλυψη και αποτελείται από:

 • Το κύριο συγκρότημα των διοικητικών υπηρεσιών και των Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ), Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΠ), Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ), Τεχνολογίας Γεωπονίας (ΣΤΕΓ). Στο ίδιο κεντρικό κτίριο υπάρχει μεγάλο αμφιθέατρο τελετών και η βιβλιοθήκη.
 • Αυτόνομα κτίρια όπου στεγάζονται τα Τμήματα Μηχανολογίας & Ηλεκτρολογίας που ανήκουν στη ΣΤΕΦ, το Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων που ανήκει στη ΣΔΟ και το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής που ανήκει στη ΣΤΕΓ.
 • Πολυδύναμο κτιριακό συγκρότημα όπου στεγάζεται σύγχρονα οργανωμένο συνεδριακό κέντρο και φοιτητικό εστιατόριο.
 • Συγκρότημα Φοιτητικών εστιών – Συνολικά περιλαμβάνονται 10 ανεξάρτητα κτίρια, 8 στη Λάρισα και 2 στην Καρδίτσα.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις που περιλαμβάνουν κλειστό γυμναστήριο 900 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένο με κερκίδες 400 θέσεων, 39 όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης στο υπόγειο του κλειστού γυμναστηρίου 400 τ.μ., αποδυτήρια ανδρών/γυναικών, δύο αίθουσες γραφείων, ιατρείο, αποδυτήρια διαιτητών, αίθουσα χορού (παραδοσιακού και μοντέρνου) 100 τ.μ, αίθουσα πολεμικών τεχνών 55 τ.μ, υπαίθρια γήπεδα αθλοπαιδιών (ποδοσφαίρου, 2 καλαθοσφαίρισης, 2 πετοσφαίρισης, 2 αντισφαίρισης)
 • Το Αγρόκτημα που εξυπηρετεί τις ανάγκες εργαστηρίων της ΣΤΕΓ και περιλαμβάνει φυτείες και εγκαταστάσεις με αγροτικά ζώα (βοοειδών – αιγοπροβάτων – χοίρων- πτηνών)
 • Το νέο μοντέρνο κτίριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης εμβαδού 2.778τμ που ανεγέρθει για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του Τ.Ε.Ι..
 • Το νέο κτίριο Α’ εμβαδού 4.500τμ που θα στεγάσει το Τμήμα Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων που ανήκει στη ΣΔΟ και το Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών που ανήκει στη ΣΤΕΦ.
 • Το νέο κτίριο Β΄ της Σχολής Τεχνολόγων Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.μ.
 • Τα νέα κτίρια των κτηνοτροφικών μονάδων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων (κατεύθυνση Ζωϊκής Παραγωγής) επιφάνειας 1.170 τ.μ.
 • Το νέο κτίριο της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (με αίθουσες, εργαστήρια και δύο αμφιθέατρα) συνολικής επιφάνειας 4.500 τ.μ.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελείται από τέσσερις (4) Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (Τρίκαλα)
 • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
 • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
 • Τμήμα Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου (Καρδίτσα)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 • Τμήμα Μηχανικής Βιοσυστημάτων
 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Καρδίτσα)
 • Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας (Καρδίτσα)
 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας – Πρόνοιας

 • Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
Website