Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (1430)