Οικονομικών Επιστημών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1604)

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) με έδρα τις Σέρρες, ιδρύθηκε το 2019 και προέκυψε από τη μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που έχει πλέον καταργηθεί.

Σκοπός του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι η συμβολή στην προαγωγή των Οικονομικών Επιστημών και η κατάρτιση οικονομολόγων υψηλού επιπέδου.

Βασικό στόχο του Τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών του, η προετοιμασία τους για σωστή ανάλυση σύνθετων κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα ανάπτυξης και εφαρμογής των κατάλληλων μέτρων οικονομικής πολιτικής.

Επαγγελματική Αποκατάσταση

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, διαθέτοντας πλέον τις απαιτούμενες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες έχουν την ευκαιρία επαγγελματικής σταδιοδρομίας σε φορείς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα της οικονομίας, όπως ενδεικτικά:

 • Βιομηχανία και βιοτεχνία, σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης
 • Εμπόριο (χονδρικό και λιανικό)
 • Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες: τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματιστηριακές εταιρείες, εταιρείες οικονομικών, συμβουλευτικών και αναπτυξιακών υπηρεσιών, οικονομοτεχνικών μελετών, έρευνας αγοράς κ.λπ.
 • Λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία
 • Εταιρείες Συμβούλων
 • Τουρισμός: ξενοδοχεία, καταλύματα, τουριστικά και ταξιδιωτικά γραφεία κ.λπ
 • Λοιπές υπηρεσίες: μάρκετινγκ, διαφήμιση, επιχειρήσεις τύπου και ενημέρωσης κ.λπ
 • Εφοδιαστική αλυσίδα, μεταφορές (logistics, transportation)
 • Ενέργεια, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ενέργειας, φυσικό αέριο, διύλισης και διανομής καυσίμων κ.λπ
 • Κατασκευαστικός κλάδος, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρείες έργων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
 • Πρωτογενής τομέας: γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, επιχειρήσεις εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυκτού πλούτου, δασικές επιχειρήσεις, ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ
 • Υπουργεία και άλλες κρατικές υπηρεσίες
 • Δημόσιους Οργανισμούς
Website