Οικονομικών Επιστημών – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1604)