Τμήματα

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1604)

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) με έδρα την Καβάλα, μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ...

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) (1654)

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου εδρεύει στο Ηράκλειο και μπορεί να θεωρηθεί μετεξέλιξη του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ ...

Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) (1606)

Το Τμήμα Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), ιδρύθηκε το 2019 και αποτελεί ένα από τα οκτώ Τμήματα της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του ...

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) (1607)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, το οποίο λειτουργεί από το 2019, είναι ένα νέο σύγχρονο Τμήμα το οποίο δημιουργήθηκε με στόχο την προαγωγή της ...

Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας – Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) (1656)

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου είναι δομημένο πάνω στις σημερινές ανάγκες της αγοράς και συνδυάζει σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα διοίκησης, ...

Διοίκησης Τουρισμού – Πανεπιστήμιο Πατρών (1283)

Το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα την Πάτρα ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019 και αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το ...

Διοίκηση Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού – Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ) (1605)

Το Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (ΤΔΟΜΤ) αποτελεί ακαδημαϊκή μονάδα της Σχολής Οικονομίας & Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας. Το τμήμα ιδρύθηκε το 2019 και ...