Τμήματα

Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (334)

Το Τμήμα Στατιστικής & Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 2019 με έδρα τα Γρεβενά και εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Αποστολή του Τμήματος είναι ...

Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (562)

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2019 και επιθυμεί να είναι ένα δυναμικό μέλος στην εκπαίδευση, την ...

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (537)

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλύπτει τις απαιτήσεις της εποχής για γνώσεις στις κατευθύνσεις ...

Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (550)

Το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι ένα νεοσύστατο τμήμα, του οποίου η λειτουργία ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Το νέο ...