Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης βρίσκεται σε δύο από τους μεγαλύτερους Δήμους της Κρήτης, στο Δήμο Ρεθύμνου, στην περιοχή του Γάλλου και στο Δήμο Ηρακλείου, στην περιοχή των Βουτών. Στην Πανεπιστημιούπολη του ...

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διαθέτει 15 Προγράμματα προπτυχιακών σπουδών στα αντίστοιχα Τμήματα τα οποία χορηγούν αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Η διάρκεια φοίτησης είναι οκτώ εξάμηνα στα Τμήματα: ...

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας ιδρύθηκε, μαζί με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το 1984 με έδρα το Βόλο αλλά διαθέτει εγκαταστάσεις στο Βόλο, τη Λάρισα, την Καρδίτσα, και τα Τρίκαλα. ...

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

Η Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1970 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Αποστολή της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων είναι η παροχή αρμονικά συνδυασμένης, ...

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών είναι το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας με υψηλή εξειδίκευση στις Κοινωνικές Επιστήμες, τις Πολιτικές Επιστήμες, τις Διεθνείς ...

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Όραμα του ιδρύματος ...

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο είναι ένα από τα μεγαλύτερα Δημόσια Ελληνικά Πανεπιστήμια, το μόνο με καταξιωμένη εμπειρία δύο δεκαετιών στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Σήμερα βρίσκεται ...

ΤΕΙ Κρήτης (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Κρήτης μετονομάστηκε σε Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) τον Απρίλιο του 2019. Το ΤΕΙ Κρήτης είναι ένα Δημόσιο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να παρέχει ...

ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας έχει πλέον καταργηθεί καθώς τον Απρίλιο του 2019 συγχωνεύθηκε με το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Από τη συγχώνευση τους σχηματίστηκε το ...