ΤΕΙ Αθηνών (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Αθηνών από το Μάρτιο του 2018 συγχωνεύθηκε με το ΤΕΙ Πειραιά κι από τη συγχώνευση τους σχηματίστηκε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

TEI Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο ΤΕΙ Αθήνας είναι το τρίτο σε αριθμό φοιτητών ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας, με πέντε Σχολές και τριάντα έξι συνολικά Τμήματα, που καλύπτουν όλους σχεδόν τους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας. Στο ΤΕΙ Αθήνας απασχολούνται περισσότερα από 2.300 άτομα (μόνιμο και έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό όλων των βαθμίδων), ενώ διαθέτει άρτιο εργαστηριακό εξοπλισμό και σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα.

Οι σπουδές στο ΤΕΙ Αθηνών διαρκούν 4 χρόνια (8 εξάμηνα), όπου στο τελευταίο εξάμηνο περιλαμβάνονται η πρακτική άσκηση και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Πτυχιακή εργασία

Κάθε φοιτητής, που βρίσκεται στο τελευταίο έτος σπουδών, είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει μια πτυχιακή εργασία με θέμα που πρέπει να έχει άμεση σχέση με το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος του.

Μετά την ολοκλήρωση της πτυχιακής εργασίας και ύστερα από την έγκριση του επιβλέποντα εκπαιδευτικού, η πτυχιακή εργασία εξετάζεται ενώπιον τριμελούς επιτροπής που αποτελείται από μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τμήματος.

Πρακτική άσκηση

Η πρακτική άσκηση είναι οργανικά ενταγμένη στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΙ Αθηνών, αποτελεί μέρος του διδακτικού έργου και είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη πτυχίου. Έχει εξάμηνη διάρκεια και διεξάγεται μετά το 7ο εξάμηνο σπουδών με την προϋπόθεση ο φοιτητής να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα δυο τρίτα του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και με βάση το περίγραμμα προγράμματος πρακτικής άσκησης του κάθε  τμήματος.

Η άσκηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο στο δημόσιο τομέα του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, σε θεσμοθετημένες για το σκοπό αυτό θέσεις, όσο και στον ιδιωτικό.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Αθηνών αποτελείται από πέντε (5) Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα:

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

 • Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας
 • Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας
  • Τμήμα Δημόσιας Υγείας (Δημόσιας Υγιεινής)
  • Τμήμα Επισκεπτών Υγείας (Κοινοτικής Υγείας)
 • Τμήμα Εργοθεραπείας
 • Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων
 • Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας
 • Τμήμα Μαιευτικής
 • Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας
 • Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας
 • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
 • Τμήμα Ακτινολογίας & Ακτινοθεραπείας
 • Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

 • Τμήμα Γραφιστικής
  • Τμήμα Γραφιστικής
  • Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών
 • Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων
 • Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης
 • Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών

Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

 • Τμήμα Οινολογίας & Τεχνολογίας Ποτών
 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • Τμήμα Μηχανικών Βιοιατρικής Τεχνολογίας
 • Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής
 • Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών
 • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
  • Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Website