Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ)

Oikonomiko Panepistimio Athinon - Oikonomologos.gr - logoΤο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι, κατά σειρά αρχαιότητας, το τρίτο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας και το πρώτο στον χώρο των οικονομικών επιστημών και της διοίκησης των επιχειρήσεων.

Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και μετονομάστηκε το 1926 σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ). Το 1935 εγκαθίσταται στο κτήριο της οδού Πατησίων 76, ενώ από το 1989 η ΑΣΟΕΕ έχει τη σημερινή ονομασία, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Σκοπός των σπουδών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα συνεχούς εμβάθυνσης στην επιστήμη και αξιοποίησης της και επιπλέον, να αναπτύξουν ολόπλευρα την προσωπικότητα τους.

Η παροχή σπουδών υψηλού επιπέδου καθώς και η συνεχής προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών και των μεθόδων διδασκαλίας στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας, επιτρέπουν στο ΟΠΑ να καταρτίζει επιστήμονες ικανούς να συμβάλλουν στην παραγωγή και στη μετάδοση των εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων που έχει ανάγκη η κοινωνία και να στηρίζουν την αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Σήμερα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργούν οκτώ (8) Τμήματα τα οποία υπάγονται σε τρεις Σχολές, οι οποίες ιδρύθηκαν το 2013 και είναι οι εξής:

Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Οικονομικών Επιστημών

Σχολή Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Website