ΤΕΙ Ιονίων Νήσων (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων απορροφήθηκε από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο το 2018.

TEI Ionion Nison - Oikonomologos.gr - logoΤο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ιδρύθηκε το 200, ανήκει στον Τεχνολογικό Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) πλήρως αυτοδιοικούμενο υπό την εποπτεία του Κράτους.

Η έδρα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είναι το Αργοστόλι Κεφαλληνίας, ενώ τα Τμήματα του ιδρύματος τα οποία προσφέρουν σπουδές σε ποικίλα σύγχρονα γνωστικά αντικείμενα βρίσκονται στα νησιά της Κεφαλονιάς (Αργοστόλι και Ληξούρι), Ζακύνθου και Λευκάδας.

Τα πρώτα τμήματα του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ήταν:

 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (Λευκάδα)
 • Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (Αργοστόλι)
 • Τεχνολογίας Ήχου και μουσικών Οργάνων (Ληξούρι)
 • Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας (Ζάκυνθος)

ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν τα παρακάτω:

 • Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ληξούρι -2004)
 • Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι – 2005)
 • Προστασίας και Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς (έδρα Ζάκυνθος – 2009)
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (έδρα Λευκάδα – 2009)

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Το ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποτελείται από τέσσερις (4) Σχολές, οι οποίες συγκροτούνται από τα εξής Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 • Τμήμα Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας (Κεφαλονιά)
 • Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)
  • Κατεύθυνση Συντήρησης Πολιτισμικής Κληρονομιάς
  • Κατεύθυνση Τεχνολογιών Φυσικού Περιβάλλοντος

Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας

 • Τμήμα Τεχνολογίας Ήχου και Μουσικών Οργάνων (Κεφαλονιά)

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής

 • Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων (Κεφαλονιά)

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Website