ΤΕΙ Ηπείρου (έχει καταργηθεί)

Το ΤΕΙ Ηπείρου από τον Οκτώβριο του 2018 έχει απορροφηθεί από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

TEI Ipeirou - Oikonomologos.gr - logoΤο ΤΕΙ Ηπείρου ιδρύθηκε το 1994 με έδρα την Άρτα, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο και ανήκει στον τεχνολογικό τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η

Παρά τη διασπορά και τη γεωγραφική του θέση, το ΤΕΙ Ηπείρου κατάφερε να γίνει ένα δυναμικό περιφερειακό ΤΕΙ με στόχο την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Τα προγράμματα σπουδών καλύπτουν σύγχρονα γνωστικά επιστημονικά πεδία με προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης και ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Είναι ένα σύγχρονο κέντρο επιστημονικής γνώσης, τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας, διαθέτει άριστες υποδομές, σύγχρονο εργαστηριακό εξοπλισμό, οργανωμένες βιβλιοθήκες και αξιόλογο εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό με εθνικές και διεθνείς διακρίσεις.

Η παρέμβαση του ΤΕΙ στις τοπικές κοινωνίες είναι καθοριστική και πολύτιμη καθώς πλήθος εκδηλώσεων πολιτιστικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος διοργανώνονται σε όλες τις πόλεις με τη συμμετοχή των φοιτητών του.

Ακαδημαϊκή Διάρθρωση

Έως 31 Αυγούστου 2013 το ΤΕΙ Ηπείρου απαρτίζεται από 4 Σχολές (Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας) και 13 τμήματα, ενώ από 1 Σεπτεμβρίου 2013, μετά το σχέδιο ΑΘΗΝΑ το ΤΕΙ Ηπείρου συγκροτείται από 5 σχολές και 8 τμήματα:

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Ιωάννινα)

 • Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
 • Τμήμα Λογοθεραπείας
 • Τμήμα Νοσηλευτικής

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 • Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων (Άρτα)
  • Φυτικής Παραγωγής
  • Ζωικής Παραγωγής
  • Ανθοκομίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου

Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών

 • Τμήμα Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής (Άρτα)

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής (Άρτα)
  • Μηχανικοί Δικτύων
  • Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  • Μηχανικοί Λογισμικού

 

Website