Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας) – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)