Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας (έχει καταργηθεί)