Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλίας (έχει καταργηθεί)