Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης (έχει καταργηθεί)