Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών – Πανεπιστήμιο Αιγαίου (624)