Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Κρήτης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης έχει βασική επιδίωξη την προώθηση των φοιτητών και πτυχιούχων του ιδρύματος στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί ένα θεσμό που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των αποφοίτων και τελειοφοίτων των τμημάτων ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Ηπείρου

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελεί τη γέφυρα διασύνδεσης με θέματα που αφορούν τη συνέχιση των σπουδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην πιο ομαλή πρόσβασή των φοιτητών του ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των αποφοίτων και τελειοφοίτων όλων των τμημάτων του Ιδρύματος. Ουσιαστικά αποτελεί ένα ...

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Tο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1997 με σκοπό να στηρίξει τους φοιτητές και αποφοίτους στον προσανατολισμό και σχεδιασμό της σταδιοδρομίας τους, αλλά και ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Θεσσαλίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας αποτελεί ένα θεσμό η αποστολή του οποίου είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας μέσα από την ανάπτυξη διαύλων επικοινωνίας, δικτύωσης και ...

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι να βοηθήσει τους φοιτητές και τους απόφοιτους να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία αλλά και να αναζητήσουν εργασία ...

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας παρέχει πληροφόρηση στους τελειόφοιτους για πιθανές θέσεις στην αγορά εργασίας, καθώς και για τις προοπτικές για περαιτέρω επιμόρφωση και ...

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 1997 με κύριο στόχο την υποστήριξη φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος στο σχεδιασμό της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής τους ...