Γραφείο Διασύνδεσης

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και αποφοίτους του πανεπιστημίου Πελοποννήσου να προσεγγίσουν ομαλά τη μελλοντική τους σταδιοδρομία ...

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1997 έχοντας ως βασικό στόχο να βοηθήσει τους φοιτητές και τους αποφοίτους του ιδρύματος στην εξέλιξη της καριέρας τους. Σκοπός του ...

Γραφείο Διασύνδεσης – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ιδρύθηκε το 1997 και βασική του επιδίωξη είναι η πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων του ιδρύματος για την ομαλή ένταξή τους στην αγορά ...

Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Πατρών

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης (ΠΠΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών δημιουργήθηκε το 2011 με σκοπό την χρηματοδότηση της πρακτικής άσκησης των προπτυχιακών φοιτητών του. Οι ασκούμενοι φοιτητές αμοίβονται ...

Γραφείο Διασύνδεσης – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ιδρύθηκε το 1997 με σκοπό να αποτελέσει ένα δίκτυο πληροφόρησης και υποστήριξης των φοιτητών και των αποφοίτων του ιδρύματος σε εκπαιδευτικά, ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Κύρια αποστολή του Γραφείου Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων είναι να ενημερώνει τα μέλη του (φοιτητές, απόφοιτους και ερευνητές) για θέματα που σχετίζονται με την έρευνα και την εκπαίδευση, καθώς ...