Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Πελοποννήσου

Η Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Πελοποννήσου ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το ΤΕΙ Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της ...

Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Στόχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται στον φοιτητή, μέσω του θεσμού της πρακτικής άσκησης, με ...

Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Κρήτης δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές όλων σχεδόν των τμημάτων του ιδρύματος να ασκηθούν σε ένα φορέα που θα τους δώσει μια συνοπτική αλλά περιεκτική εικόνα ...

Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το πανεπιστήμιο ...

Πρακτική Άσκηση – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Η Πρακτική Άσκηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς απευθύνεται στους τεταρτοετείς και επί πτυχίω φοιτητές όλων των τμημάτων του ιδρύματος καθώς αυτή έχει ενταχθεί στα προγράμματα σπουδών τους. Το πρόγραμμα ...

Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Κρήτης

Η Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κρήτης αποτελεί θεσμοθετημένο υποχρεωτικό τμήμα των προγραμμάτων σπουδών όλων των τμημάτων του ΤΕΙ με μεγάλη σπουδαιότητα καθώς φέρνει σε άμεση επαφή τους φοιτητές με τον ...

Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

Η Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή και σύνδεση των φοιτητών με την αγορά εργασίας. Η πρακτική άσκηση ...

Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Πειραιά

Βασικός στόχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Πειραιά είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας συνδυάζοντας θεωρία και πράξη. Η πρακτική άσκηση σκοπεύει: Στη βέλτιστη αξιοποίηση, ...