Σημεία

Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Πελοποννήσου

Η Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Πελοποννήσου ενισχύει σημαντικά την προσπάθεια σύνδεσης του ιδρύματος με την αγορά εργασίας. Τα οφέλη στα οποία στοχεύει το ΤΕΙ Πελοποννήσου μέσα από την υλοποίηση της ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Κρήτης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Κρήτης έχει βασική επιδίωξη την προώθηση των φοιτητών και πτυχιούχων του ιδρύματος στην αγορά εργασίας. Για το σκοπό αυτό έχει αναπτύξει ένα διευρυμένο δίκτυο ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ιδρύθηκε το 1997 και αποτελεί ένα θεσμό που δημιουργήθηκε για να εξυπηρετήσει κατά κύριο λόγο τις ανάγκες των αποφοίτων και τελειοφοίτων των τμημάτων ...

Γραφείο Διασύνδεσης – ΤΕΙ Ηπείρου

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΙ Ηπείρου αποτελεί τη γέφυρα διασύνδεσης με θέματα που αφορούν τη συνέχιση των σπουδών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό και στην πιο ομαλή πρόσβασή των φοιτητών του ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Ηπείρου

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου είναι ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη με επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, πτυχιακές εργασίες, πληροφοριακό, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό, λογοτεχνική συλλογή και άλλο ...