ΔΑΣΤΑ

Πρακτική Άσκηση – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης λειτουργεί από το Σεπτέμβριο του 2010. Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των ...