Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) είναι η καλλιέργεια του καινοτομικού πνεύματος και η ανάπτυξη της επιχειρηματικής κουλτούρας ...

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αποστολή της Μονάδας Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) είναι η συνεχής προαγωγή του καινοτόμου πνεύματος και η υποστήριξη της επιχειρηματικότητας ...