Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης είναι: Ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας και θετικής στάσης ως προς την επιχειρηματικότητα ...

Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) στοχεύοντας στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής νοοτροπίας και κουλτούρας των φοιτητών και αποφοίτων του, ...