Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Ηπείρου

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου είναι ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη με επιστημονικά βιβλία και περιοδικά, πτυχιακές εργασίες, πληροφοριακό, ηλεκτρονικό και οπτικοακουστικό υλικό, λογοτεχνική συλλογή και άλλο ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Αποστολή της Βιβλιοθήκης του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ Θεσσαλονίκης μέσω της ανάπτυξης της συλλογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας για ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα, ιδρύθηκε το 1974, ταυτόχρονα με την ίδρυση του πρώην ΤΕΙ Πάτρας και έχει στόχο να συνεισφέρει στη πνευματικό-κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη ...

Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Κρήτης

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης αποτελείται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου, η οποία υποστηρίζει τις Ανθρωπιστικές, τις Κοινωνικές και τις Επιστήμες Αγωγής, και ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Θεσσαλίας

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ως μια σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, μάθησης, υποστήριξης και προώθησης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ...

Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Η Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποτελεί παράρτημα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ιδρύματος, η οποία ουσιαστικά είναι μία ενιαία υπηρεσία με κοινή πολιτική ...

Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αποτελεί ενιαία υπηρεσία, με έδρα το Βόλο, όπου βρίσκεται η Κεντρική Βιβλιοθήκη, και έχει παραρτήματα στις τέσσερις Θεσσαλικές πόλεις όπου υπάρχουν Τμήματα ...

Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εξυπηρετεί προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, τα μέλη του ερευνητικού και διδακτικού προσωπικού του ιδρύματος και κατ’ επέκταση όλα τα μέλη ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ως μια σύγχρονη ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης, μάθησης, υποστήριξης και προώθησης του εκπαιδευτικού και ...

Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών είναι βιβλιοθήκη ανοιχτής πρόσβασης και δικαίωμα δανεισμού βιβλίων και χρήσης των υπηρεσιών της, έχουν όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ιδρύματος καθώς ...