Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αποτελεί κέντρο συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας. Στην εποπτεία και δικαιοδοσία της βιβλιοθήκης ανήκει το σύνολο του βιβλιακού και πληροφοριακού ...

Βιβλιοθήκη – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι η κάλυψη, η υποστήριξη και η προώθηση των εκπαιδευτικών και ερευνητικών διαδικασιών, οι οποίες αναπτύσσονται στα πλαίσια των προγραμμάτων ...

Βιβλιοθήκη – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

Η Βιβλιοθήκη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) αποτελεί κέντρο συλλογής, επεξεργασίας και διάχυσης πληροφοριών με απώτερο σκοπό την υποστήριξη του εκπαιδευτικού, επιστημονικού και ερευνητικού ...

Βιβλιοθήκη – Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) είναι μια ενιαία μεγάλη επιστημονική βιβλιοθήκη που απευθύνεται τόσο στην ακαδημαϊκή όσο και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας είναι μέλος του Εθνικού Δικτύου Επιστημονικών και ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών και μέσω της επιλογής του Διαδανεισμού οι χρήστες μπορούν να παραγγείλουν ...

Βιβλιοθήκη – Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) λειτουργεί η εξ Αποστάσεως Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, (ΑΒΚΠ). Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι η υποστήριξη ...

Βιβλιοθήκη – Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Η Βιβλιοθήκη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) είναι η αρχαιότερη και μεγαλύτερη βιβλιοθήκη εικαστικών τεχνών στην Ελλάδα. Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Σκοπός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι η εξασφάλιση, η οργάνωση και η διατήρηση του έντυπου και μη έντυπου υλικού του ιδρύματος, η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών ...

Βιβλιοθήκη – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Η Βιβλιοθήκη του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου λειτουργεί στον 2ο όροφο της πτέρυγας «Ευανθία – Πετρούτση-Χαροκόπου» του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Αποστολή της Βιβλιοθήκης είναι η συλλογή, η ...

Βιβλιοθήκη – ΤΕΙ Κρήτης

Κύριος σκοπός της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Κρήτης είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων του ιδρύματος, του διδακτικού έργου των μελών, του διδακτικού προσωπικού και των ...