Υποδομές

Κέντρο Ερευνών – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς (ΚΕΠΠ) έχει ως όραμα να καταστεί ένα σύγχρονο και διεθνούς φήμης ερευνητικό κέντρο το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη και αναγνώριση του πανεπιστημίου ...

Γεωργικό Μουσείο – Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Το Γεωργικό Μουσείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ιδρύθηκε με κύριο σκοπό την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης καθώς και των ...

Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας – ΤΕΙ Αθήνας

Σκοπός του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού και Εφαρμοσμένης Τουριστικής Επιχειρησιακής Έρευνας του ΤΕΙ Αθήνας είναι η κάλυψη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών στους επιστημονικούς τομείς ...

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Κέντρο Συνεχούς Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) έχει σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και ...

Σύλλογος Αποφοίτων – Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Ο Σύλλογος Αποφοίτων Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 2004 από μία προσπάθεια των πρώτων απόφοιτων του ...